NA ILIDŽI ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SDA OO ILIDŽA

NA ILIDŽI ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SDA OO ILIDŽA

(12.decembar 2019. )

U Multimedijalnom centru na Ilidži održana je izborna Skupština OO SDA Ilidža, na kojoj je biran predsjednik OO, podpredsjednici, te 15 članova IO i delegati za Skupštinu KS. Verifikaciona komisja je objavila da je od 127 delegata, koliko je trebalo da čini Skupštinu, svih 127 prisutno i da su svi spremni pristupiti glasanju. Aklamacijom je izabran dosadašnji Predsjednik General Fikrt Prevljak, kao jedini kandidat, predložen od svih 13 MO. Svih 127 delegata je podržalo njegov izbor.

Podpredsjednici su:

 1. Lokvančić Mahir
 2. Omerović Muhamed
 3. Hošić Edin
 4. Cvijetić Adnan

Pored već po automatizmu i funkcijama predviđenih članova IO OO Ilidža, u sastav IO izabrano je 15 slijedećih kandidata:

 1. Baberović Zijad
 2. Gudić Haris
 3. Delić Esad
 4. Gljiva Dženan
 5. Hubijar Alvid
 6. Ćenanović Nejra
 7. Delić Nedim
 8. Tursunović Senaid
 9. Nezić Armin
 10. Pintol Amel
 11. Hošić-Pavica Anesa
 12. Kozlić Nihad
 13. Šačić Enes
 14. Mustafić Ibrahim
 15. Ćatović Alem

Novoizabranom rukovodstvu želimo uspješan rad u mandatu od 2019-2023.

 

Pored nabrojanih izabranih članova: predsjednika, četiri podpredsjednika i članova OO SDA Ilidža, izabrano je i 15 delegata za Skupštinu Kantona Sarajevo, a oni su:

 1. Haris Gudić
 2. Elvir Kazazović
 3. Čelik MIrza
 4. Mirsad Hošić
 5. Križevac Salko 
 6. Alisa Lekić
 7. Muzur Azra
 8. Alajbegović Ramiz
 9. Sadžak Emir
 10. Suljić Nijaz
 11. Vukotić Mirza
 12. Hajdarević Salih
 13. Hadžović Dženo 
 14. Sinanović Edin 
 15. Adisa Tufo

SDAILIDZA.BA

 

 

Podijeli sa prijateljima
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Share on Whatsapp
Whatsapp