Općinski načelnik

Senaid Memić je rođen 19.03.1956. godine u Hrasnici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Naučni stepen Doktora poljoprivrednih nauka stekao je 1997. godine.

U zvanje Docenta na predmetu Opće voćarstvo izabran je 1998. godine što i sad radi u zvanju vanrednog profesora.

U ratnom periodu 1992-1995. godine aktivan je pripadnik Armije BiH. Jedan je od osnivača SDA i Patriotske lige.

Bio je odbornik u Skupštini grada od 1991., vijećnik u Općinskom vijeću Ilidža od 1996. do 2000. godine, a u mandatu 2004.-2008. i 2008.-2011. obavljao je funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Za vršioca dužnosti načelnika Općine Ilidža izabran je 8. aprila 2011. godine. Na prijevremenim lokalnim izborima održanim 26.06.2011. izabran je za načelnika Općine Ilidža sa 5.767 glasova ili 36,92%.

Na lokalnim izborima održanim 7. oktobra 2012. građani Ilidže dali su ponovo povjerenje prof. dr. Senaidu Memiću.Kao kandidat SDA prof. dr. Memić je osvojio 7. 627 glasova.

Prof. dr. Senaid Memić je proglašen “NAJNAČELNIK BIH” za 2012. godinu. 27.03.2012. godine Načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić proglašen je liderom lokalne samouprave u BiH i uručena mu je Zlatna povelja Internacionalne lige humanista.